ĐĨA CẮT KIM LOẠI HIỆU INCO FLEX

Mã sản phẩm: INCOFLEX CUT STEEL
Tình trạng: 1
0VNĐ
Trước Thuế: 0VNĐ
Số lượng: + -
ĐĨA CẮT KIM LOẠI MỎNG 
 
       
 
Size Type Code pcs in pack Speed
115x1,0x22,23 A60TBF M41-115-1,0-22A60T 50 13 300
115x1,6x22,23 A46TBF M41-115-1,6-22A60T 50 13 300
115x2,0x22,23 A36TBF M41-115-2,0-22A36T 25 13 300
115x2,5x22,23 A30RBF M41-115-2,5-22A36R 25 13 300
115x3,2x22,23 A30RBF M41-115-3,2-22A30R 25 13 300
125x1,0x22,23 A60TBF M41-125-1,0-22A60T 50 12 250
125x1,6x22,23 A46TBF M41-125-1,6-22A60T 50 12 250
125x2,0x22,23 A36TBF M41-125-2,0-22A36T 50 12 250
125x2,5x22,23 A30RBF M41-125-2,5-22A36R 25 12 250
125x3,2x22,23 A30RBF M41-125-3,2-22A30R 25 12 250
150x1,6x22,23 A46TBF M415-150-1,6-22A46T 50 10 200
150x2,0x22,23 A36TBF M410-150-2,0-22A36T 50 10 200
150x2,5x22,23 A30RBF M41-150-2,5-22A36R 25 10 200
150x3,2x22,23 A30RBF M41-150-3,2-22A30R 25 10 200
180x1,6x22,23 A46TBF M41-180-1,6-22A46T 25 8 500
180x2,0x22,23 A36TBF M41-180-2,0-22A36T 25 8 500
180x2,5x22,23 A30RBF M41-180-2,5-22A36R 25 8 500
180x3,2x22,23 A30RBF M41-180-3,2-22A30R 25 8 500
230x2,0x22,23 A36TBF M41-230-2,0-22A36T 25 6 650
230x2,5x22,23 A30RBF M41-230-2,5-22A36R 25 6 650
230x3,2x22,23 A30RBF M41-230-3,2-22A30R 25 6 650
300x3,2x32 A24RBF M41-300-3,2-32A24R 10 5 100
350x2,8x25,4 A30RBF M410-350-2,8-25A30R 10 4 400
350x2,8x32 A24RBF M415-350-2,8-32A30R 10 4 400
350x3,5x25,4 A24RBF M41-350-3,5-25A24R 10 4 400
350x3,5x32 A24RBF M41-350-3,5-32A24R 10 4 400
400x4,0x32 A24RBF M41-400-4,0-32A24R 10 3 850
Size Type Code pcs in pack Speed
115x2,5x22,23 A30RBF M42-115-2,5-22A36R 25 13 300
115x3,2x22,23 A30RBF M42-115-3,2-22A30R 25 13 300
125x2,5x22,23 A30RBF M42-125-2,5-22A36R 25 12 250
125x3,2x22,23 A30RBF M42-125-3,2-22A30R 25 12 250
150x3,2x22,23 A30RBF M42-150-3,2-22A30R 25 10 200
180x2,5x22,23 A30RBF M42-180-2,5-22A36R 25 8 500
180x3,2x22,23 A30RBF M42-180-3,2-22A30R 25 8 500
230x2,5x22,23 A30RBF M425-230-2,5-22A36R 25 6 650
230x3,2x22,23 A30RBF M42-230-3,2-22A30R 25 6 650
Wymiar Typ Kod towaru pcs in pack Speed
115x6,0x22,23 A24SBF M27-115-6,0-22A24S 10 13 300
125x6,0x22,23 A24SBF M27-125-6,0-22A24S 10 12 250
125x8,0x22,23 A24SBF M27-125-8,0-22A24S 10 12 250
150x4,0x22,23 A30RBF M275-150-4,0-22A30R 25 10 200
150x6,0x22,23 A24SBF M27-150-6,0-22A24S 10 10 200
150x8,0x22,23 A24SBF M270-150-8,0-22A24S 10 10 200
180x6,0x22,23 A24SBF M27-180-6,0-22A24S 10 8 500
180x10x22,23 A24SBF M27-180-10-22A24S 10 8 500
180x8,0x22,23 A24SBF M27-180-8,0-22A24S 10 8 500
230x6,0x22,23 A24SBF M27-230-6,0-22A24S 10 6 650
230x6,0x22,23 A24SBF M27-230-8,0-22A24S 10 6 650
230x10x22,23 A24SBF M270-230-10-22A24S 10 6 650
  • ATTENTION! INCO FLEX FIRST IN EUROPE PRODUCER ABRASIVES certified by TÜV Rheinland! ..... READ MORE

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Xấu           Tốt